+359 8888 32 999

БИЧЪТ НА СЪВРЕМИЕТО

БИЧЪТ НА СЪВРЕМИЕТО

БИЧЪТ НА СЪВРЕМИЕТО

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

 

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ)  е сложно заболяване, което обикновено се диагностицира в детска възраст, когато възникват трудности по време на игра, а също така и  в училище, и се характеризира с липса на концентрация, кратък период на внимание и физическо безпокойство.  До преди няколко години СДВХ  често се асоциира с лошо родителство или с "лошо" отношение. Въпреки това, изследванията на мозъка показват, че децата с това разстройство имат основна неврологична дисфункция, която вероятно обяснява тяхното поведение. В най-простия смисъл, мозъкът на тези деца все още не е изцяло „он-лайн“. Предполага се, че докато някои важни мозъчни пътища работят нормално, кортикалните области, включени във вниманието, контрола на импулсите и способностите за интеграция на стимулите, все още не са напълно активни. Хората със СДВХ страдат от претоварване. Това означава, че те имат повишено осъзнаване на входящите стимули, особено зрението, звука и докосването. Те са толкова бомбардирани от нормалните стимули в тяхната среда, че не могат да филтрират фоновият шум и имат проблеми с фокусирането или съсредоточаването върху проблем или задача. Поради тяхната неспособност да се съсредоточат, тези със СДВХ имат проблеми при завършването на това, което започват.

Хората със СДВХ са склонни да бъдат дезорганизирани. Децата имат разхвърляни стаи, възрастните са затрупали бюрата си, ежедневните дейности обикновено са хаотични. Таваните и мазетата вероятно ще бъдат изпълнени с частично завършени проекти за шиене, проекти за дървообработване, ремонти и тетрадки, чекмеджетата на бюрото вероятно ще бъдат затрупани с недовършени писма, очертания и проектни планове. Диагностицираните със СДВХ също имат проблеми с адаптирането към промените. Животът им е толкова пълен с вълнение, че дори незначителна допълнителна промяна в техния рутинен начин може да разстрои или дори да създаде криза, например родител да замине на път, нов учител да поеме клас или семейството да се премести в нов град.

Страдащите от СДВХ са нетърпеливи. Те мразят да чакат на опашка и всякакви забавяния могат да ги направят неистово нервни. Каквото и да се случва - пътуване, филм, клас, дискусия - те искат всичко да се случва бързо и да приключва. СДВХ обикновено продължава през целия живот на човека.

Каскадна теория за наградата

Значително внимание е отделено на изследването на неврохимичните и невроанатомичните системи, които са в основата на различни поведения. При здрави хора невротрансмитерите работят заедно в модел на стимулиране или инхибиране, ефектите се разпространяват, като каскада от стимул. Нормалната роля на GABA, действаща чрез GABAB рецепторите, е да инхибира и контролира количеството допамин, освободен във вентралните сегменти, за действие при nucleus accumbens. Когато допаминът се освобождава в nucleus accumbens, той активира допаминовите D2 рецептори. Това освобождаване също се регулира от енкефалини, действащи чрез GABA. Доставката на енкефалини се контролира от количеството на невропептидазите, които ги унищожават. Допаминът може също да бъде изпуснат в амигдалата. От амигдалата допаминът въздейства върху невроните в хипокампуса. Алтернативен път включва норепинефрин в locus ceruleus, чиито влакна се простират в хипокампуса в зоната на възнаграждение, центрирана около клъстерните клетки, които не са били точно идентифицирани (обозначени като CAx). Когато GABAA рецепторите в хипокампуса се стимулират, те предизвикват освобождаване на норепинефрин.

Каква е причината или основата на СДВХ? Това е импулсно разстройство с генетични компоненти, което е резултат от дисбалансите на невротрансмитерите. СДВХ се характиризира с  проблем на комуникацията между мозъчните клетки или неврони, вероятно включващи невротрансмитерите, които носят междунервни съобщения. Тези посланици на мозъка могат да бъдат или в недостиг за определени поведения, като например глад (вероятно поради неадекватна серотонергична и / или допаминергична функция), или те могат да бъдат резултат от прекалено много норепинефрин.

На още по-дълбоко ниво, проблемът се крие в гените, които определят плана за производство на невротрансмитери. Хората със СДВХ имат поне един дефектен ген, DRD2 ген, който затруднява невроните да реагират на допамин, невротрансмитерът, който участва в чувството на удоволствие и регулирането на вниманието. Изследванията върху генетичните аномалии са замесени с други допаминергични гени, като например рецепторния ген на DRD4, гена на допамин бета хидроксилаза (DβH) и допаминовите транспортерни гени, като причинни фактори при СДВХ, както и генни варианти, включени в множество пътища на невротрансмитери.

 Молекулярна генетика и СДВХ

Проучвания в Националния институт за психично здраве, използващи сканиране на позитронно- емисионна томография (PET) за наблюдение на мозъка на работното място, показват връзка между способността на дадено лице да продължи да обръща внимание и нивото на активност в мозъка. При хората със СДВХ мозъчните области, които контролират вниманието, използват по-малко глюкоза, което показва, че те са по-малко активни. От това изследване изглежда, че по-ниско ниво на активност в някои части на мозъка може да причини невнимание и други симптоми на СДВХ.

Темата е изключително обширна. Написаното дотук има нужда от асимилиране. Оказва се, че това наистина е бич на съвремието. В следващата част ще обърнем внимание на типовете лечение.